Cesur denizcilerin yolculuğu, 3 ülke, 1 hikaye

Brave sailors ancient story returns the life

Haziran, 12, 2018 de, sabahın ilk ışıklarından sonra Modern Argonautlar, Türk, Yunan ve belki başka milletlerden reisler Volos’tan demir alarak yelken basacaklar Ege’nin mavi sularında, binlerce yıl önceki bir efsaneyi diriltip, ege ve karadenizin tüm geçmiş gözüpek ve cesur denizcilerine selam vererek Çanakkale boğazına ve oradan Karadeniz’e dümen kıracaklar. Dadd , Türk amatör denizciler derneğinin girişimiyle, aylardan beri organize edilen Karadeniz rallisi nihayet başlıyor.

2014 yılı civarı, Dailymail gazetesinin internet sayfasında tesadüfen bir arkeoloji haberi okuduğumu hatırlıyorum. Haberin konusu benim yaşadığım Anadolu coğrafyası ve denizlerinde geçen, mitolojik bir hikayeye dayandırılıyordu.

Yabancı adı, Jason and his Argonauts, quest for the Golden Fleece, yani Jason ve Argonotlar, Altın Post’un arayışı olarak geçen öykü, Iolcus’tan başlıyor, Aegea denizini geçiyor, Dardanelles’ten, Bosphorus’a ve tüm karadenizi geçerek Colchis’te bitiyordu.  Türkçesi bugunkü Yunanistan Volos’tan başlayarak, Egeden, Çanakkale’ye oradan İstanbul boğazına geçerek Karadenizdeki çoğu tarihi limana uğrayarak Gürcistan’a kadar varmaktaydı.

M.Ö 600 ve belki daha önceden den beri hüküm süren Colchis krallığındaki yaşayanlar, Svaneti çevresindeki dağlardan bulunan altını çıkarmak için bir koyun postu kullanmaktaydı. Yakın zamanda Kuzey Gürcistan’da Svaneti köylerinde bulunan arkeolojik bir eser, bronz koç başı olan ve kuşa benzeyen bir heykel figurü, araştırmacıların Altın post efsanesine bağlantı kurmasına neden olmuştu. Post ve altın, efsanede nerede ve nasıl kullanılıyordu peki ? Koyun postu ile kaplanan kumlu dere yataklarının tabanı, küçücük altın tanelerinin birarada toplanıp yapılaşmasını sağlıyordu. Bugunkü altın ayrıştırmasındaki tavada yıkama ile aynı şey olduğunu söylüyorlardı araştırmacılar.

Yani gerçek buydu, romantik masal acesur denizcilerin yolculuğu, 3 ülke, 1 hikaye Cesur denizcilerin yolculuğu, 3 ülke, 1 hikaye Captureltın post efsanesi yolculuğu, binlerce yıl önceki altını veya altın çıkarma yöntemini elde etme uğruna yapılmış olabilirdi, bu haberde geçen Ilia State Universitesi Gürcü Dr Avtandil Okrostsvaridze’ye göre.

Efsaneye göre, Jason ve Argonotlar Colchis krallığında bulunan savaş tanrısı Karatos’a ait  koyun postunun asılı olduğu gizli ormana giderek gizlice çalıyordu, aslında yeri tartışmaya açık da olsa bu zamana kadar. Gemileri Argo ile M.Ö 1300 deki Truva savaşından bile önce, maceralı bir deniz yolcuğu yapmışlardı. Eurpides, Medea adlı oyununda bahsetmiş ve Yunan şair Rodoslu Apollo ise bu yolculuğa ait bir şiir yazmış, Romalı filozof Pliny gerçekliğine vurgu yapmış , başka tarihçiler de gücün ve zenginliğin simgesi ve simyanın kitabı ve bir parça kaliteli ipek örtü veya değerli koyun yavrusu olarak atfetmişlerdi.

Tim Severin, maceracı yazar, 1984 yılında,  sadece insan gücü ve kürekle giden, mürettabatın türk, gürcü ve yunanlılardan seçildiği o zamanın ahşap tekniklerini kullanarak yapılmış bir gemiyle macerayı günümüze taşımıştı. Efsaneyi merak edenler, romantik bir yolculuğa binlerce yıl önceki gibi çıkmak isteyenler efsanenin kendisini ve Tim Severin maceralı yolculuğunu okuyabilir.

Amatör denizciler olarak 74 gün sürecek yolculuğumuz, 12 haziranda Volos’ta başlayacak ve 08 Ağustosta Poti’de sona erecek olan ikinci etap Karadeniz-Gürcistan seyrimiz 3 ağustosta West Istanbul Marine’den başlayacaktır. Efsanede geçen 42 limanın çoğu Türkiye kıyılarında olup, başlangıç limanı Volos’tan sonra sırasıyla Loutraki,Planitis koyu ve Limnos adasına gidilecek, Poti ve batum son varış limanı olacaktır. 3 ülke, 1 hikaye sayesinde  tarihin tüneline bu pencereden bakarak izini sürmemizi sağlayacak ve deniz aşırı komşularımız ile tarihi ve cografi bağlarımızı güçlendirecektir.

Dadd başkanı, Zafer Türkmen ve projenin içinde yer alan herkesin bu anlamlı yolculuğa olan katkısı nedeniyle Ege ve Karadenize yelken açacak tüm denizcilere başarılar dilerim.

/

3 Countries and 1 legendary story

The Turkish, Greek and perhaps other nationalities sailor chiefs to sail the turquoise waters of the Aegean, will weigh the anchor in Greece- the port of Volos on June,12, 2018.

Today sailors to bring a story to life that belongs to a legend thousands of years ago, will salute all the past intrepid and courageous sailors of the Aegean and Mediterranean and then they will change the course to the Dardanelles Strait and later navigate through the Black Sea. In shortly, Dadd, thanks to the initiative of the Turkish Amateur Sailors Association, the Black Sea Rally, which has been organized for months, is finally starting.

Around the year 2014, I remember reading an archaeological report on the website of the Daily Mail newspaper. The subject of the story was based on a mythological story in the Anatolian geography and seas that I have lived in.

Originally named in history of legendary, Jason and his Argonauts and quest for the Golden Fleece, is the story of the Golden Post, beginning from Iolcus in Greece, crossing the Sea of Aegean, passing through Dardanelles and Bosporus and the entire Black Sea, ending at Colchis in Georgia.

The inhabitants of the Colchis kingdom, which reigned since 600 B.C., used a sheep pelt to remove the gold from the mountains around Svaneti. An archaeological artefact revealed in the villages of Svaneti in northern Georgia, which was a bronze coach head and a bird-like sculpture, led to the researchers ‘ link to the legend of the Golden fleece. Why the fleece and the gold were told together in the myth? The base of the sandy creek beds covered with sheepskin made the tiny golden grains together to be gathered and structured. They said it was the same thing as a frying pan in the golden decomposition, by the researchers.

So that was the truth, the romantic tale of the Golden post legend, could have been made for the sake of obtaining gold or golden extraction method for thousands of years, according to the Georgian Dr Avtandil Okrostsvaridze of Ilia State University.

History has many twists as similar as in this legendary story, that seems just a myth, but a truth was kept behind the symbols. According to the legend, In the king of Colchis woods, Jason and the Argonauts stealthily smuggled the golden fleece that belongs to the god of War, Karatos.

Until then, the real place was open to debate. They made an adventurous sea expedition, even before the Trojan War in 1300, with their ships named Argo.

Euripides would tell about this myth in his play Medea, and the Greek poet Apollo of Rhodes wrote a poem of this journey, the Roman philosopher Pliny mentioned first time what the true golden fleece was about, and then other historians described the symbol of power and wealth or the book of alchemy and a piece of fine silk cover that they attributed it. Finally, it was accepted that all about the story was a bravery voyage for the golden that sailors taking risk as well as the myth symbols in legend.

Tim Severin, the adventurous British writer, had carried out the adventure with a ship that was built in 1984 using the wooden techniques by the time to the legend and the crew was elected from Turkish, Georgian and Greek, with only manpower and shoveling. Those who wonder about the myth, who want to go on a romantic journey like thousands of years ago, can read the legend itself and the adventurous journey of Tim Severin.

As amateur international sailors, along the 74 days we are on expedition that will start in Volos on June 12 and the second stage in the Black Sea-Georgian course on July 25 will start from the West Marine and Poti is the end of port on August 8th  from where they will navigate back on route through to West Marine until August,28. There are 42 ports planning to visit, many ports on the shores of Turkey from Gokceada to Hopa , Volos as a departure point, Loutraki, Planitis bay, Limnos are the destination points in Greece and the arrival ports Poti and Batum in Georgia. This expedition will allow us to look through the window into the tunnel of history, and to keep track of the historical and geographic partnership with our overseas neighbors. I would like to celebrate president of the Dadd association and all the sailors who are involved in the project to sail along this Black Sea Rally from Aegean to  Black Sea thanks to their contribution to this meaningful journey.

Stay up to date

Subscribe for email updates

Periferiaki Volou
Volos 380 01 GR
Get directions

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *